Blog

Poznaj najnowsze wieści ze świata EasyProject.
Znajdziesz tu nie tylko informacje o EasyProject, ale również o zarządzaniu projektami i efektywności.

Prosty diagram Gantta

Diagram Gantta w skutecznym zarządzaniu projektami

Niewielu wie, że pierwsze narzędzie tego typu stworzył Karol Adamiecki już w 1896 roku, komercyjnie jednak po raz pierwszy diagram Gantta został użyty przez Henry'ego Gantta, który opracował je dla Bethlehem Steel. Od tego czasu jest on uważany za twórce diagramu Gantta.


Obecnie wykorzystywany jest w zarządzaniu projektami. Służy do stworzenia harmonogramu poszczególnych zadań składających się na projekt i szacowania wpływu jednych zadań na inne.

Diagram Gantta w złożonych projektach może być dość rozbudowany. Zrobienie go ręcznie, na kartce zajmie dużo czasu i może nie dać oczekiwanych efektów. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowego oprogramowania lub aplikacji internetowych, w których można łatwo i szybko stworzyć diagram i rozplanować prace w czasie.

Harmonogramowanie
Tworzenie diagramu Gantta zalicza się do zadań zwanych harmonogramowaniem. Harmonogramowanie ma na celu takie rozplanowanie zadań w czasie - ze względu na ich specyfikę - aby całość stanowiła logiczny układ. Przykład: planując kąpiel najpierw napuszczamy wodę do wanny, następnie się rozbieramy i wchodzimy do wody, a nie: najpierw się rozbieramy, a potem czekamy, aż wanna się napełni, bo możemy zmarznąć.

Dokładnie w ten sam sposób opracowuje się bardziej poważne projekty. Układ całego harmonogramu zależy od istotności poszczególnych zadań, konieczności ukończenia jednych przed rozpoczęciem następnych, dostępność zasobów niezbędnych do realizacji zadań i projektu, czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Celem tworzenia diagramu Gantta jest:

  • ustalenie typów, sekwencji i kolejności wykonania zadań,
  • ustalenie zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami,
  • obliczenie czasów rozpoczęcia i zakończenia zadań w wariantach optymistycznym, pesymistycznym i zakładanym (optymalnym) - obliczenia tego można dokonać stosując metodę projektu PERT,
  • założenie buforów czasów dla zadań i całego projektu.
Najważniejsze jest rzetelne określenie rodzaju zadań:
  • zadanie krytyczne - zadanie istotne dla projektu i niepomijalne. Jego ukończenie umożliwia podjęcie kolejnych działań,
  • zadanie niekrytyczne - zadanie mniej istotne dla projektu, które nie warunkuje realizacji projektu w sposób bezpośredni, ale może mieć wpływ na usprawnienie, przyspieszenie lub ułatwienie wykonywania zadań krytycznych,
  • podsumowanie - stanowi podsumowanie zadań krytycznych i niekrytycznych, oznacza zakończenie pewnego etapu w realizacji projektu lub całego projektu i podsumowaniu zrealizowanych zadań. Po podsumowaniu przechodzi się do kolejnego kroku, jakim jest tzw. kamień milowy, pozwalający na zatwierdzenie zrealizowanych zadań i przejście do kolejnej fazy,
  • kamień milowy - rodzaj jednorazowego zdarzanie sygnalizujący zakończenie pewnej fazy projektu, pozwalający na jej zatwierdzenie i przejście dalej.

« powrót